Astrid Wides donation

asta1

Astrid Wide 1907–1998

Astrid Wide hade vid sin bortgång 1998 testamenterat en storslagen gåva i form av en donation på 100 000 kronor till Sällskapet för Naturskydd.

Astrid (Asta) Wide var aldrig medlem i Sällskapet för Naturskydd, men hennes kusin Olle Jonsson, som var med redan när föreningen bildades, informerade henne om Sällskapets verksamhet. Astrid var en mycket kunnig botanist och av en intervju med Olle Jonsson framgår att det var hon som fick också honom att intressera sig för vilda växter.

Avkastning på fonden har använts bl.a. till uppförandet av ett fågeltorn vid Gustavsvik och till att delvis finansiera  Sällskapets för Naturskydd Jubileumsskrift 2006.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Asta Wide i Donation.

Naturligtvis skall Astrid Wides namn för all framtid leva kvar inom föreningen.