Så arbetar vi

Skrivelser

Här är föreningens skrivelser och yttranden samlade

Skrivelser

Föreläsningar

Under vinterhalvåret anordnar vi föreläsningar där olika föreläsare berättar om natur och miljö. Det är välbesökta tillfällen då medlemmar och allmänhet träffas och får ta del av intressanta berättelser och utmärkta bilder och det ges möjlighet till diskussioner.

Föreläsningar

Aktiviteter

Under vår, sommar och höst anordnar vi olika aktiviteter. Återkommande inslag är Naturnatten vid Kummelön, Slåtter på Sibberön och Svamputställningen vid Hembygdsgården. Men utöver detta gör vi också mycket annat med anknytning till vår natur och miljö. Vi samarbetar med bl.a. kommunen, länsstyrelsen och andra organisationer.

Aktiviteter

Skyddad natur

Värdefull natur kan bevaras genom någon form av skydd. Här beskrivs olika skyddsformer och skyddad natur i Kristinehamn beskrivs.

Skyddad natur

Besöksmål

En presentation av olika besöksmål i Kristinehamns natur som förhoppningsvis kan ge inspiration till att bege sig ut för nya naturupplevelser. Fler besöksmål kommer läggas till och vi välkomnar tips på nya platser.

Besöksmål