Vi bevakar

Naturskyddsföreningen Kristinehamn/ Sällskapet för Naturskydd vill verka för och stimulera till en god naturvård, ett effektivt miljöarbete och till människors rätt till tätortsnära natur samt god hushållning av naturresurser.

Vi bevakar natur- och miljövårdsfrågor, påverkar myndigheter, främst kommunala organ och politiker, till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens område.

Hur sköts miljöarbetet i Kristinehamn