Vi bevakar

Sällskapet för Naturskydd vill verka för och stimulera till en god naturvård, ett effektivt miljöarbete och till människors rätt till tätortsnära natur samt god hushållning av naturresurser.

Vi bevakar natur- och miljövårdsfrågor, påverkar myndigheter, främst kommunala organ och politiker, till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens område.

Hur sköts miljöarbetet i Kristinehamn