Fåglar i tätorten

Även i tätorten finns möjligheter till naturupplevelser. Fåglar kan vi komma nära inpå vid trädgårdens fågelbord, någon park eller vid Varnan eller Lötälvens stränder. Ulf T Carlsson har sammanställt en inventering av fåglarna i tätorten till en rapport och med den följer en karta över platser där olika arter häckar. Klicka på länkarna nedan för att ta del av rapporten och se kartan.

Häckande fågelarter i Kristinehamns tätort

Karta tätortsfåglar

Knipa_Karleksforsen