Program 2024

Naturnära skogsbruk

Måndag 5 februari.

Finnerödja skogstjänst, som anlitas av kommunen, har lång erfarenhet av naturnära skogsbruk och deltar i flera projekt som syftar till att öka intresset hos skogsägare för ett mer naturnära hyggesfritt skogsbruk. – Peter Arne som driver företaget berättar för oss om brukningsmetoden. – Tom Johansson, kommunens skogs- och naturförvaltare kommer också och berättar om skogsskötseln och aktuella naturvårdsprojekt i vår kommun.

Tid och plats: Kl. 18.00. Biblioteket.

OBS! – Nästa år får du vårt program som E-post!

Det är därför viktigt att du har en aktuell e-postadress.

Du kan uppdatera den genom att maila till: medlem@naturskyddsforeningen.se

I ämnesfältet skriver du ”Uppdatering e-post” i meddelandet anger du namn och medlemsnummer.

Medlemsnumret finns på baksidan av medlemstidningen Sveriges Natur.

ÅRSMÖTE! Måndag 18 mars. Biblioteket kl. 18.00.

Före årsmötet visar Rune Blidh och Anders Wahlgren bilder och berättar om sina vandringar i Kristinehamnsnaturen under pandemin. Vandringar som inspirerat till deras bok ”Spaning i Coronaskuggan”.

Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida.


Vårvandring till bombmurklor

Lördag 13 april.

Vid vandringsleden ”Varnans Bäckdal” hittades för ett par år sedan den ovanliga svampen Bombmurkla på flera platser. Vi vandrar längs bäckdalen, ser och lyssnar på de tidiga vårtecknen och letar efter svamparna. – Finns de också i år?

Samling vid Haga koloniområde, på parkeringen vid Ämbetsgatan, kl. 10.00.

Kontakt: Christina Brunsell, tfn 070 512 71 12.


Fågelskådningens dag

Söndag 5 maj.

Guider finns i fågeltornen vid Hygn, naturreservatet Inre Kilsviken, från kl. 08.00 till 12.00. Kilsviken är berömt för sitt rika fågelliv, och bedöms som en internationellt värdefull rastplats för våtmarksfåglar.

Arrangör: BirdLife Sverige


Tama bin och vilda bin

Onsdag 5 juni.

Vi firar världsmiljödagens kväll hos Torpets Honung vid Visnum-Kil Noltorp. Biodlaren Sofie Löfwall berättar om biodling som inte bara ger oss honung utan också biologisk mångfald. Dan Mangsbo från Länsstyrelsen kommer också med för att berätta om vilda biarter i trakten som hotas av bland annat bekämpningsmedel och klimatförändringar.

– Ta gärna med eget fika.

Samling: Kl. 17.30 på parkeringen vid Svängbron, söder om Lidl för samåkning. Du kan även möta upp vid 18 tiden på Inre Kilsvikens parkering.

Kontakt: Torbjörn Mossberg, tfn 070 518 41 69.


Svamputställning

Söndag 8 september.

Förbättra dina svampkunskaper, besök vår svamp-utställning vid Hembygdsgården, kl. 10.00 -15.00. Tag gärna med din svamp och få hjälp med artbestämningen!

Kom också med på lördag den 7:e och plocka svamp till utställningen och lär dig samtidigt mer om svampar i fält. – Ta med svampkorg och fika.

Vi träffas kl. 09.00 vid Kvarndammen norr om McDonalds.

Kontakt: Christina Brunsell, tfn 070-512 71 12, Barbro Palm, tfn 070-252 02 53


Kommunen och naturvård

Söndag 6 oktober.

Som uppföljning på årets första programpunkt ”Naturnära skogsbruk” besöker vi tillsammans med Tom Johansson, som är kommunens skogs- och naturförvaltare, några skogspartier och aktuella naturvårdsprojekt.

Samling: Kl. 10.00 på parkeringen vid Svängbron, söder om Lidl för samåkning.

Kontakt: Bengt Brunsell, tfn. 070 678 78 32.


Ladda ner vårt program som PDF