Om oss

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Kristinehamn och Sällskapet för Naturskydd.
Naturskyddsföreningen Kristinehamn har 441 medlemmar och är en lokal krets av Naturskyddsföreningen. Vi bildades 1934 som Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.

Vår målsättning är att hos medlemmar och allmänhet stimulera intresset för natur och miljö i vår kommun. Vi bevakar planer på ingrepp i naturen som kan utgöra risk för skador på miljön och agerar där det behövs.
Vi vill även aktualisera och informera om lokala och globala naturvårds-, miljö och livsstilsfrågor genom lämpliga inslag i program och aktiviteter.

Föreningsdokument: