VANDRING LÄNGS VISMAN – SÖNDAG 4 JUNI

Vi firar världsmiljödagen med att vandra på SELANTY NATURSTIG längs ån Visman, där medlemmar i Vismans Vattenvårdsförening berättar om platsen. På 1700-talet fanns där en liten park som kallades Solitude (ensamhet /avskildhet), eller på värmländska Selanty. Förr sägs det ha funnits ett litet tempel eller lusthus, slingrande gångar och en grotta i parken. Stigen från Selanty […]

Läs mer

SE TRÄDEN I VÅR NÄRHET! LÖRDAG 3 JUNI

Samarrangemang med Kristinehamns Trädgårdsförening. TID OCH PLATS: Lördag 3 juni, kl. 14.00. Utanför biblioteket. Efter den inledande föreläsningen om Träden I Vår närhet är det nu dags för den sista exkursionen på temat. F.d. stadsträdgårdsmästaren Lars Nilsson guidar oss nu i stadens centrum och parker och berättar om träden och dess historia. (Plåtträdet på Lyran […]

Läs mer

Träden i vår närhet, tisdag 25 april

Samarrangemang med Trädgårdsföreningen. Tid och plats: Kl.18.00. Biblioteket Tall, gran, björk och asp, men det finns så många fler. Lars Nilsson som arbetat bl.a. som stadens trädgårdsmästare berättar om träden i vår närhet. Vi börjar inomhus med ett möte i april som följs av två exkursioner 13 resp. 27 maj då löven slagit ut. Mer […]

Läs mer

ÅRSMÖTE! Måndag 6 mars kl.18.00. Bibliotekets hörsal

Före årsmötesförhandlingarna visar ”älgfotografen” Roland Svensson bilder på temat Djur och Natur i Kristinehamn. Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida. Klicka på länken: Årsmöteshandlingar 2023. Alla är välkomna! I Kristinehamnskretsen är vi 360 medlemmar. Alla vill, att vi i Kristinehamn fortsatt skall delta i kampen för natur och miljö och axla det förtroende som Naturskyddsföreningen skapat […]

Läs mer

Program 2023

Favoriter i repris! – Varför inte? Håll utkik efter mer information och eventuellt nya aktiviteter på vår hemsida och på Facebook. Klicka på länken nedan för att komma till programmet. Program 2023 Alla är välkomna på våra aktiviteter!   Skidtur utanför Lakholmens fyr, mars 2013. Nu historia, i en ny tid med ett annat klimat.

Läs mer

Vänerns fågelskär: Måndag 10 oktober

Plats: Bibliotekets hörsal, kl. 18.00 De kolonihäckande sjöfågelarterna övervakas genom årlig inventering av drygt 800 fågelskär i Vänern. Jan Rees från länsstyrelsen berättar för oss om skärens fågelliv och hur det förändrats under åren. Redan i slutet av 1970 talet skedde de första inventeringarna av häckande fåglar på skären i Kristinehamns skärgård. Inventeringen skedde ideellt […]

Läs mer

Vandring i Naturreservatet Värmlands Säby, söndag den 5 juni.

Fira Världsmiljödagen med att vandra i Naturreservatet Värmlands Säby. Reservatet bildades för att bevara och vårda områdets betade ekhagar och naturskogsartade skogar. I de gamla hagmarkerna finns en artrik lundflora och ett rikt fågelliv. Vi guidas av Thorbjörn Mossbergs som är tillsyningsman för reservatet. För mer information om reservatet: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat/varmlands-saby. Samling: Söndag 5 juni, kl. […]

Läs mer

ÅRSMÖTE! Onsdag 27 april kl.18.00. Bibliotekets hörsal

Det av corona-epidemin försenade årsmötet, behandlar 2021 års verksamhet. Under årsmötet vill vi också diskutera föreningens framtida verksamhet. Årsmöteshandlingar: Klicka på länken: Årsmöteshandlingar Före årsmötesförhandlingarna visar Conny Wolbe naturbilder med en hel del fåglar från sina favoritställen. Sällskapet för Naturskydd har gamla anor och var en av de första ”naturskydds-föreningarna” i landet när föreningen bildades […]

Läs mer

Program 2022

  På temat naturreservat i Kristinehamnstrakten kommer vi besöka naturreservatet Värmlands Säby med dess växlande naturtyper såsom: ädellövskogar, hagmarker, lövsumpskogar, torrängar och strandängar. Stora delar av halvön erbjuder ett gammalt och mycket tilltalande kulturlandskap. I höst berättar Jan Rees från Länsstyrelsen för oss hur fågellivet utvecklats på Vänerns fågelskär. Årets sista programpunkt äger rum i […]

Läs mer