Vårvandring, bombmurklor 11 april

Vi träffas söndag 11 april kl.10 vid Haga koloniområde, på parkeringen vid Ämbetsgatan. Välkomna på vandring i biotopskyddet ”Varnans Bäckdal”, där hittades våren 2019 tidigare okända förekomster av den ovanliga vårsvampen bombmurkla. Bombmurklan är fridlyst och rödlistad, den lever i näringsrik granskog där gran funnits kontinuerligt under lång tid. Svampen har sin huvudsakliga utbredning i […]

Läs mer

UPPLEVELSEANLÄGGNING VID HERRGÅRDSCAMPINGEN

Sällskapet har yttrat sig över förslaget till detaljplan, vårt ställningstagande har refererats mycket kort i Nya Kristinehamns Posten. Här finner du hela vårt yttrande och hur vi bevakar allmänintresset. Klicka på länken nedan för att ta del av yttrandet. Skymningen norra, samrådsyttrande

Läs mer

Naturen om vintern, Söndag 14 februari

  Vi tittar på växternas vinterståndare, djurens spår i snön och lär oss hur man känner igen olika träd och buskar på vintern. Besöksmål och aktivitet beror på väder och snötillgång. – Rejäl klädsel, vi vandrar utanför stigarna. – Glöm inte matsäck. Samling: Kl. 10.00 på parkeringen vid Svängbron, söder om Lidl. Kontakt: Alistair McCann […]

Läs mer

HAMMARÖ FÅGELSTATION 18 OKTOBER – OBS! AVRESA 07.30.

I årsprogrammet som skickades ut till alla i januari är avresetiden felaktig.  — VI ÅKER FRÅN PARKERINGSPLATSEN VID SVÄNGBRON, MITT EMOT LIDL, KL. 07.30  Sedan 1960 har flyttfågelstudier bedrivits vid Hammarö sydspets, där flyttfåglar på väg söderut koncentreras innan de flyger ut över innanhavet Vänern. Vi guidas av ringmärkare och ser hur ringmärkningen går till. Guidningen börjar 09.30.   Efter guidningen promenerar vi genom […]

Läs mer

ÅRSMÖTE! Måndag 26 oktober kl.18.00. Bibliotekets hörsal.

Välkommen till det på grund av Corona uppskjutna årsmötet. Det är ett mycket viktigt årsmöte som påverkar föreningens framtid. Flera i nuvarande styrelse har flyttat från kommunen och kan därför inte längre vara aktiva, andra som varit med väldigt länge vill kliva tillbaka. Nya krafter behövs för att Sällskapet för Naturskydd som är Naturskyddsföreningens lokala […]

Läs mer

Svamputställning inställd söndag 13/9.

SVAMPUTSTÄLLNING INSTÄLLD Efter många betänkligheter och ha lyssnat på folkhälsomyndigheten rekommendationer har vi beslutat att ställa in vår uppskattade svamputställning söndag 13 september vid Hembygdsgården. Även om utställningen delvis är utomhus kan vi inte undgå trängsel, dessutom är vi som håller i arrangemanget i riskgruppen 70 plussare och så även många av besökarna. Trots att […]

Läs mer