Dags för årsmöte 25:e Mars

Måndag 25:e mars Kl: 18:30 i bibliotekets hörsal Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19:e februari, även förslag till valberedningen. – Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida. – Före årsmötet visar vi bilder och berättar från föreningens verksamhet.  

Läs mer

Skogskämpen berättar! Söndag 24:e Mars

Vi är inbjudna av naturskyddsföreningen i Gullspång för att lyssna på Sebastian Kirppu, som 2018 fick kungliga vetenskapsakademiens pris för sitt ”hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning”. Plats/Tid: Amnehärads församlingshem kl 15:00. Anmälan om deltagande och önskemål om samåkning sker till: Christina tel: 070- 512 71 12, senast Torsdag 21:e Mars. 🙂

Läs mer

Våra parker – Ny stadspark 18 februari, kl 18:30

Park och trafikplanerare Hanna Åsander berättar om arbetet med nya stadsparken på svinvallen som kommer stå färdig till sommaren. Hanna berättar också om parkskötsel, tankar och idèer för övriga parker i kommunen. Samarrangemang med Föreningen för byggnadskultur 🙂 Varmt välkommen till Bibliotekets hörsal, den 18/2 kl 18:30    

Läs mer

Upprop

Naturskyddsföreningen i Kristinehamn söker medlemmar som vill engagera sig i lokala miljö- och naturfrågor och som vill engagera sig i styrelsearbetet. Det är ett intressant, lärorikt och roligt arbete där du kommer träffa många engagerade naturvänner 🙂 Mer information finner ni här: Upprop, kontaktuppgifter

Läs mer

Program 2019

I årets aktiviteter har vi lagt en hel del fokus på skogen och dess framtid, de utmaningar som skogen och de skogslevande arterna står inför, vilka åtgärder man gör i närområdet för att motverka förlusten av växt och djurliv och bevarandet av den tätortsnära skogen genom ett mer hållbart skogsbruk. Vi kommer också att se […]

Läs mer

Laxen leker i Gullspångsälven

LAXEN LEKTE då vi 20 oktober deltog i Västgötastiftelsens guidade besök vid den tidigare torrlagda forssträckan nedströms kraftstationen där den skyddsvärda GULLSPÅNGSLAXEN nu åter leker sedan en laxtrappa skapats. Vi guidades av Robert Skogh som berättade om Projekt Gullspångslaxen som avser att bevara den genetiskt unika sötvattenlevande laxen som därutöver är mycket snabbväxande. Från Kristinehamnskretsen […]

Läs mer

LAXLEK I GULLSPÅNGSÄLVEN, LÖRDAG 20 OKT.

Vi åker till Gullspång för att delta i en GUIDAD TUR vid laxtrappan i Gullspångsälven som ÄGER RUM MELLAN. 10.00 OCH 11.30. Arrangör är Västkuststiftelsen. Vi guidas av Robert Skogh som delar med sig av sina goda kunskaper Ta gärna med polariserade glasögon så ser du fiskarna bättre. Observera att KOSTNAD  tillkommer på 20 Kr. […]

Läs mer

Svamputställningen inställd

Tyvärr har vi beslutat att ställa in årets svamputställning och lördagens svampinsamling eftersom det inte regnat tillräckligt, för att det ska finnas så många arter av framförallt matsvampar och dess förväxlingssvampar som vi vill ha för att åstadkomma en intressant utställning. En hel del matsvamp finns ändå i skogen framförallt Karl Johan men också andra […]

Läs mer

Höstprogrammet 2018

I höstens program kommer vi bl. a vandra i två av våra naturreservat, och för den som gillar svamp kommer vi  även i år att genomföra den populära svamputställningen. Vi har också lagt fokus på den unika och akut hotade Gullspångslaxen, laxens lek, dess historia, och de åtgärder som behövs för artens fortsatta överlevnad så att även […]

Läs mer

Inför vandringen 22 maj kl 18:30

I samband med vår aktivitet ”tätortsnära vandring sannaheden- presterudsudde” kommer  vi att lyfta fram områdets betydelse och framtida användning inom rekreation och friluftsliv. Vi har även bjudit in representanter för kommunen som tackat ja till att delta i vandringen. Vår aktivitet (tätortsnära vandring, sannaheden-presterudsudde) hittar ni i vårprogrammet längre ned i flödet 🙂 Föreningen fick […]

Läs mer