Föreningens bildande

 

Första styrelsenEn historisk bild – grundarna av Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn vid Ugglebo den 18 mars 1934, då föreningen bildades. Från vänster: Oscar Andersson, Evert Nyqvist, Olle Jonsson, Anton Carlsson, Erik Olsson, Gunnar Norman, Yngve Holmqvist och Gösta Samuelsson.

Sällskapet för naturskydd har funnits i 80 år. Under alla dessa år har Sällskapets verksamhet hela tiden varit inriktad på att främja naturens skydd och vård i Kristinehamn och bland allmänheten väcka ett intresse för naturfrågor.

Antalet medlemmar har stadigt ökat genom åren. År 2013 var det totala antalet medlemmar för Naturskyddsföreningen i Kristinehamn och Sällskapet för naturskydd 441 personer. Verksamheten fortgår i samma anda som tidigare och alla är välkomna att delta i de aktiviteter som anordnas, man behöver inte vara medlem för att delta.

Här går läsa om hur stugan och platsen Ugglebo kom till.