Styrelsen

Ordförande/ postmottagare: Christina BrunsellTel. 070 512 71 12christina.brunsell@telia.com 

Sekreterare:  Lena HammarlundTel. 070 260 83 20lenamaria.hammarlund@gmail.com

Kassör: Bengt BrunsellTel. 070 678 78 32bengt.brunsell@telia.com

Webbansvarig: Daniel Koller

Vice sekreterare: Maria Jebsen

Programansvarig: Torbjörn Mossberg

Ledamot: Johan Nyberg

Ersättare: Ulf Rothelius

Ersättare: Nils Sandgren