Jubileumsutställningen 75 år

sfn_ornasbjork_jubileum_2

Under år 2009 pågick en studiecirkel där det arbetades fram material till en jubileumsutställning med anledning av att Sällskapet för naturskydd fyllde 75 år.

Deltagarna i studiecirkeln samlades regelbundet och gick igenom allt det material som Sällskapet genom åren producerat, protokoll, bilder, skrivelser och övrigt. Medlemmar i Sällskapet och andra personer bidrog på olika till arbetet. Det gjordes också besök på olika platser.
För att få en struktur på materialet delades det in i tre kategorier: Sällskapets historia, Sällskapets segrar och Unikt för Sällskapet och Kristinehamn.
Delar av utställningsmaterialet var med vid Naturskyddsföreningens 100-årsfirande i Karlstad samma år där flera av länets kretsar hade med eget material. Utställningen förevisades vid Sällskapets jubileumsfest hösten 2009 och visades därefter under två veckor på stadsbiblioteket.

De som har varit med i studiecirkeln var Birger Ahlstrand, Björn Broqvist, Christina Brunsell, Ulf T Carlsson, Olof Larsson, Maria Melin och Thord Qvick och alla utformade gemensamt texter och presentation av materialet. Bengt Brunsell bidrog med material och ordnade med tryckning av utställningen.

Deltagarna fann arbetet lustfyllt och spännande och hoppas att något av detta också förmedlas till dig som läser och tar del av utställningen här på webben.

Sällskapets historia

Första styrelsen och Ugglebo

Första styrelseprotokollet

Samverkan SNF och lokala kretsar

Rosenberg och Fries

Nils Dahlbecks tal 1954

Tackkort från Nils Dahlbeck 

Sten Brandbergs brev till Radiotjänst

Miljöstipendiet till Sällskapet

Ordföranden

Sällskapets segrar

Ämbetsägorna

Backsippor

Kummelön 1970

Sibberön och Kalvön

Nötön

Varnumsviken

Strandskyddsseger 

Unikt för Sällskapet och Kristinehamn

Roskarl

Bombmurklorna i Ölme

Broskbägare vid Kvistmossvägen

Amerikansk häggkörsbär norr om Hultets friluftsgård

Sällskapets jubileumsskrift