Svampinsamling lördag 3 september 2016

Kom med lördag 3 september och plocka svamp till söndagens svamputställning! Lär dig samtidigt mer om svampar i fält, vi plockar så många arter vi finner. Ta med fika och svampkorg. Kontaktperson: Christina Brunsell, tel. 070-512 71 12. Samling vid Kvarndammen norr om McDonalds kl. 09.00. Vi är ute till cirka 13.00.

Läs mer

Vänernaturen i ord och bild onsdag 31 augusti 2016

Under kvällen onsdag 31 augusti upplever vi Vänern och dess skärgårdar i olika skepnader under alla årstider. Naturvärden och miljöhot. Vad vill vi med vårt hav? Bengt Brunsell visar bilder och berättar om vårt fina innanhav. Även detta program är relaterat till Vänerveckan. OBS! Plats: Ölme diversehandel kl. 19.00.

Läs mer

Följ med till Sibberön söndag 28 augusti 2016

Söndagen den 28 augusti promenerar vi från Sandviken till Sibberön. Vi tittar på natur och kultur med många stopp och guidning efter vägen. Ta med kläder efter väder och rejäl matsäck. Vandringen är ca 8 km och är vårt bidrag till den s.k. ”Vänerveckan” med aktiviteter runt hela Vänern. Gratis båtfärd med Stöten till/från Sandviken. Kontaktperson: […]

Läs mer

Vårt fadderskär är nu röjt från sly och buskar

Du kan läsa mer om detta här: Röjning av fågelskär och här hittar du uppdragsbeskrivningen från Länsstyrelsen: Uppdragsbeskrivning Rammholmsbotten. För att länkarna ska bli synliga klicka på Läs mer i nedre vänstra hörnet. Gå gärna in på lifevanern.se och läs mer om det arbete som bedrivs för att återställa häckningslokaler för Vänerns kolonihäckande sjöfåglar. Här finns en videolänk från […]

Läs mer

Vi blir fadder för och röjer ett fågelskär

Vänerns fågelskär växer igen. Under senare år har allt flera fågelskär invaderats av buskar och träd och övergivits av sjöfåglarna. I några Vänerskärgårdar har brist på lämpliga häckningsskär för speciellt hänsynskrävande arter som fisktärna och silvertärna uppstått. När igenväxta fågelskär slyröjts har fåglarna ofta snabbt återvänt. Sällskapet för Naturskydd/Naturskyddsföreningen i Kristinehamn har blivit fadder för […]

Läs mer