Vårt fadderskär är nu röjt från sly och buskar

Du kan läsa mer om detta här: Röjning av fågelskär och här hittar du uppdragsbeskrivningen från Länsstyrelsen: Uppdragsbeskrivning Rammholmsbotten. För att länkarna ska bli synliga klicka på Läs mer i nedre vänstra hörnet. Gå gärna in på lifevanern.se och läs mer om det arbete som bedrivs för att återställa häckningslokaler för Vänerns kolonihäckande sjöfåglar. Här finns en videolänk från […]

Läs mer

De lokala partiernas svar på vår enkät Miljömärkning av lokalpolitiken

Våra lokala partier har börjat komma in med svar på vår enkät vilket vi uppskattar. Vi publicerar svaren i den ordning de inkommer (för att länkarna ska bli synliga klicka på ”Läs mer” i nedre vänstra hörnet). Miljömärkning Svar från Vänsterpartiet Kristinehamn 2014 Miljömärkning Svar från Moderaterna Kristinehamn 2014 Miljömärkning Svar från Miljöpartiet Kristinehamn 2014 […]

Läs mer

Miljöenkät till våra lokalpolitiker

I förra veckan skickade vi ut en miljöenkät till samtliga partier som registrerat sig för kommunalvalet 2014. Med enkäten skickades också ett underlag som ger en bakgrund till våra frågor. Vår förhoppning är att vi ska kunna publicera respektive partis svar här på hemsidan som en viktig upplysning inför valet.  Du kan ta del av […]

Läs mer

Ängsslåttern på Sibberön

Läs om när vi i samarbete med kommunen, Länsstyrelsen och Vänervård slog ängen på Sibberön. Följ denna länk: Ängsslåtter på Sibberön för att ta del av artikeln eller se denna länk: video för att se ett videoklipp från arbetet.  

Läs mer

Röjning av fågelskäret vid Rammholmen

Nu har vi planerat datum för röjning av fågelskäret vid Rammholmen. Det kommer att avgöras av väder och vind om det blir söndagen 24/8, lördagen 30/8 eller lördagen den 13 september. Vi planerar att utgå från Kapurja kl. 09.00. För vidare information var vänlig kontakta Bengt Brunsell på telefon: 070-678 78 32.

Läs mer

Vi blir fadder för och röjer ett fågelskär

Vänerns fågelskär växer igen. Under senare år har allt flera fågelskär invaderats av buskar och träd och övergivits av sjöfåglarna. I några Vänerskärgårdar har brist på lämpliga häckningsskär för speciellt hänsynskrävande arter som fisktärna och silvertärna uppstått. När igenväxta fågelskär slyröjts har fåglarna ofta snabbt återvänt. Sällskapet för Naturskydd/Naturskyddsföreningen i Kristinehamn har blivit fadder för […]

Läs mer

Höstprogrammet finns att ta del av

Vi börjar höstens aktiviteter redan den 10 augusti med slåtter på Sibberön. Det kommer bli en intressant dag där vi bl.a. kommer få lära oss hur en äng ska skötas och om Vänerns skärgårdsreservat. Musikunderhållning och tipspromenad. Första helgen i september kommer vi under lördagen samla in svamp där alla som vill får vara med, […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens syn på Vänerns reglering

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen och Jan Terstad, chef Skogs- och naturvårdsavd. Naturskyddsföreningen har sänt en skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götalands län med anledning av de konsekvenser som kommit av den nuvarande vattenregleringen. Man förespråkar i skrivelsen en naturanpassad reglering för att hindra en fortsatt negativ utveckling vad gäller naturvärden och Vänerns stränder. Läs skrivelsen här: Vänerns […]

Läs mer