Här fångar vi solen, söndag 20/10

För Miljön är solceller ett av de skonsammaste sätten att producera el. Vi besöker Kristinehamns Energi och tittar på den nyuppförda stora solcellsanläggningen. I konferensrummet får vi sedan mer information om solel, annan miljövänlig elproduktion och hur Sveriges el produceras. Vi träffas på energiverkets gård kl 10:00 Ingen anmälan krävs, alla är såklart välkomna 🙂

Läs mer

Svamputställning söndag 8/9

Förbättra dina svampkunskaper! Besök vår svamputställning och ta gärna med din svampkorg och få hjälp med att artbestämma din svamp. Plats: Hembygdsgården kl 11:00- 15:00. Ni kan också följa med och plocka svamp till utställningen! se nedan Svampkunsulent Christina Brunsell lär dig samtidigt mer om svampar i fält. Ta med svampkorg och fika. Samling: vid […]

Läs mer

Vandring i vänerskärgård 1:a September

VANDRING I VÄNERSKÄRGÅRD SÖNDAG 1 SEPTEMBER Följ med till Sibberön. Vi promenerar från Sandviken på Vålön till Naturreservatet Sibberön. Vad händer med vårt eget lilla hav? Bengt Brunsell berättar om Vänern förr och nu, natur och kultur, hur Vänern förändrats och varför stränderna växer igen. Torbjörn Mossberg berättar om Vänerns fåglar och den årliga inventeringen […]

Läs mer

Skogens pärlor, måndag 15:e april kl 18:30 i biblioteket.

Ulf Eriksson, arkeolog på Skogsstyrelsen, berättar om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i våra marker, om dess skydd, hur de inventeras och registreras. Bakom namnet SKOGENS PÄRLOR döljer sig många av skogens sevärdheter. På SKOGENS PÄRLOR som är Skogsstyrelsens Webb baserade kartverktyg hittar man värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar. Ulf visar hur man hittar […]

Läs mer

Dags för årsmöte 25:e Mars

Måndag 25:e mars Kl: 18:30 i bibliotekets hörsal Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19:e februari, även förslag till valberedningen. – Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida. – Före årsmötet visar vi bilder och berättar från föreningens verksamhet.  

Läs mer

Skogskämpen berättar! Söndag 24:e Mars

Vi är inbjudna av naturskyddsföreningen i Gullspång för att lyssna på Sebastian Kirppu, som 2018 fick kungliga vetenskapsakademiens pris för sitt ”hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning”. Plats/Tid: Amnehärads församlingshem kl 15:00. Anmälan om deltagande och önskemål om samåkning sker till: Christina tel: 070- 512 71 12, senast Torsdag 21:e Mars. 🙂

Läs mer

Våra parker – Ny stadspark 18 februari, kl 18:30

Park och trafikplanerare Hanna Åsander berättar om arbetet med nya stadsparken på svinvallen som kommer stå färdig till sommaren. Hanna berättar också om parkskötsel, tankar och idèer för övriga parker i kommunen. Samarrangemang med Föreningen för byggnadskultur 🙂 Varmt välkommen till Bibliotekets hörsal, den 18/2 kl 18:30    

Läs mer