Röjning av fågelskäret vid Rammholmen

Nu har vi planerat datum för röjning av fågelskäret vid Rammholmen. Det kommer att avgöras av väder och vind om det blir söndagen 24/8, lördagen 30/8 eller lördagen den 13 september. Vi planerar att utgå från Kapurja kl. 09.00. För vidare information var vänlig kontakta Bengt Brunsell på telefon: 070-678 78 32.

Läs mer

Vi blir fadder för och röjer ett fågelskär

Vänerns fågelskär växer igen. Under senare år har allt flera fågelskär invaderats av buskar och träd och övergivits av sjöfåglarna. I några Vänerskärgårdar har brist på lämpliga häckningsskär för speciellt hänsynskrävande arter som fisktärna och silvertärna uppstått. När igenväxta fågelskär slyröjts har fåglarna ofta snabbt återvänt. Sällskapet för Naturskydd/Naturskyddsföreningen i Kristinehamn har blivit fadder för […]

Läs mer

Höstprogrammet finns att ta del av

Vi börjar höstens aktiviteter redan den 10 augusti med slåtter på Sibberön. Det kommer bli en intressant dag där vi bl.a. kommer få lära oss hur en äng ska skötas och om Vänerns skärgårdsreservat. Musikunderhållning och tipspromenad. Första helgen i september kommer vi under lördagen samla in svamp där alla som vill får vara med, […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens syn på Vänerns reglering

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen och Jan Terstad, chef Skogs- och naturvårdsavd. Naturskyddsföreningen har sänt en skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götalands län med anledning av de konsekvenser som kommit av den nuvarande vattenregleringen. Man förespråkar i skrivelsen en naturanpassad reglering för att hindra en fortsatt negativ utveckling vad gäller naturvärden och Vänerns stränder. Läs skrivelsen här: Vänerns […]

Läs mer

Årsmötet 2014

Till årsmötet kom ett drygt 20-tal personer. Mötet inleddes med en förevisning av Naturskyddsföreningens hemsida och Naturskyddsföreningens mötesplats för medlemmar på webben; Naturkontakt. Även Sällskapet för Naturskydds nya hemsida och Facebookgrupp förevisades. Vidare hade styrelsen bl.a. lagt fram förslag på stadgeändring vilket föranledde långa diskussioner. En  omröstning hindrade slutligen styrelsen att genomföra sitt förslag till […]

Läs mer

Skogsbruk utan hyggen

Vi vill ge vår syn på på dagens skogsbruk i Sverige och visa på alternativ. Särskilt aktuellt för oss i Kristinehamn då kommunen arbetar med att ta fram en ny skötselplan för kommunens skogar. Läs inlägget här.

Läs mer

Årsmöte

Den 17 mars kl. 18.30 är det årsmöte. Som vanligt håller vi till i bibliotekets hörsal. Vi kommer bl.a. ta upp ett förslag om stadgeändring och efter årsmötet visar vi den nya hemsidan och hur riksföreningens Naturkontakt för medlemmar och kretsar fungerar. Vi bjuder på fika förstås. Här kan ni i förväg ta del av […]

Läs mer

Vänerns stränder växer igen

En februarikväll arrangerade vi ett tillfälle för att belysa problemet med att Vänerns stränder växer igen. Jenny Sander från Länsstyrelsen, Martin Sandmark, Vänervård och Sällskapets Bengt Brunsell var inbjudna för att ge information och svara på frågor. Att ämnet är aktuellt och berör många visade sig på deltagarantalet under kvällen. Vi blev drygt 70 personer […]

Läs mer