Översiktsplan, studiecirkel

Under senhösten kommer vi starta en studiecirkel kring samrådet för den nya översiktsplanen. Det vi kommer fram till i studiecirkeln kommer att ligga som grund för Sällskapets yttrande till kommunen. Vi kommer fokusera på natur och miljöfrågor. I väntan på samrådshandlingarna kan du följa planeringen på kommunens hemsida, se länk nedan. http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/gr%C3%B6nstrukturpolicy Kom med och […]

Läs mer

Boksläpp Kristinehamnsnatur lördag 8 oktober 2016

Vi är glada och stolta över att äntligen ge ut den 8:e utgåvan av Sällskapet för Naturskydds s.k. jubileumsskrift. Boksläppet äger rum lördagen den 8 oktober på vår lokala bokhandel Skeppsakademin, kl 11.00. Boken, som har titeln Kristinehamnsnatur, skiljer sig från tidigare böcker genom att ha moderniserats med hårda pärmar och färgfoton. Femton författare svarar […]

Läs mer

Svampinsamling lördag 3 september 2016

Kom med lördag 3 september och plocka svamp till söndagens svamputställning! Lär dig samtidigt mer om svampar i fält, vi plockar så många arter vi finner. Ta med fika och svampkorg. Kontaktperson: Christina Brunsell, tel. 070-512 71 12. Samling vid Kvarndammen norr om McDonalds kl. 09.00. Vi är ute till cirka 13.00.

Läs mer

Vänernaturen i ord och bild onsdag 31 augusti 2016

Under kvällen onsdag 31 augusti upplever vi Vänern och dess skärgårdar i olika skepnader under alla årstider. Naturvärden och miljöhot. Vad vill vi med vårt hav? Bengt Brunsell visar bilder och berättar om vårt fina innanhav. Även detta program är relaterat till Vänerveckan. OBS! Plats: Ölme diversehandel kl. 19.00.

Läs mer

Följ med till Sibberön söndag 28 augusti 2016

Söndagen den 28 augusti promenerar vi från Sandviken till Sibberön. Vi tittar på natur och kultur med många stopp och guidning efter vägen. Ta med kläder efter väder och rejäl matsäck. Vandringen är ca 8 km och är vårt bidrag till den s.k. ”Vänerveckan” med aktiviteter runt hela Vänern. Gratis båtfärd med Stöten till/från Sandviken. Kontaktperson: […]

Läs mer

Naturen är den bästa lek- och lärplatsen

Naturskyddsföreningen/Sällskapet för naturskydd vill nu i försommartid uppmärksamma vår rikedom på blommor och djur som finns att upptäcka och undersöka för små och stora tillsammans. Föreningen finns på biblioteket i Kristinehamn under måndag 30 maj 16:30 – 17:30, onsdag 1 juni 11:00 – 13:00 och torsdag 2 maj 13:00 – 16:00. Elsa och Dan-Axel Hallbäck […]

Läs mer

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde. Tillsammans med andra kan […]

Läs mer