Vänerns fågelskär: Måndag 10 oktober

Plats: Bibliotekets hörsal, kl. 18.00 De kolonihäckande sjöfågelarterna övervakas genom årlig inventering av drygt 800 fågelskär i Vänern. Jan Rees från länsstyrelsen berättar för oss om skärens fågelliv och hur det förändrats under åren. Redan i slutet av 1970 talet skedde de första inventeringarna av häckande fåglar på skären i Kristinehamns skärgård. Inventeringen skedde ideellt […]

Läs mer

Vandring i Naturreservatet Värmlands Säby, söndag den 5 juni.

Fira Världsmiljödagen med att vandra i Naturreservatet Värmlands Säby. Reservatet bildades för att bevara och vårda områdets betade ekhagar och naturskogsartade skogar. I de gamla hagmarkerna finns en artrik lundflora och ett rikt fågelliv. Vi guidas av Thorbjörn Mossbergs som är tillsyningsman för reservatet. För mer information om reservatet: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat/varmlands-saby. Samling: Söndag 5 juni, kl. […]

Läs mer

ÅRSMÖTE! Onsdag 27 april kl.18.00. Bibliotekets hörsal

Det av corona-epidemin försenade årsmötet, behandlar 2021 års verksamhet. Under årsmötet vill vi också diskutera föreningens framtida verksamhet. Årsmöteshandlingar: Klicka på länken: Årsmöteshandlingar Före årsmötesförhandlingarna visar Conny Wolbe naturbilder med en hel del fåglar från sina favoritställen. Sällskapet för Naturskydd har gamla anor och var en av de första ”naturskydds-föreningarna” i landet när föreningen bildades […]

Läs mer

Program 2022

  På temat naturreservat i Kristinehamnstrakten kommer vi besöka naturreservatet Värmlands Säby med dess växlande naturtyper såsom: ädellövskogar, hagmarker, lövsumpskogar, torrängar och strandängar. Stora delar av halvön erbjuder ett gammalt och mycket tilltalande kulturlandskap. I höst berättar Jan Rees från Länsstyrelsen för oss hur fågellivet utvecklats på Vänerns fågelskär. Årets sista programpunkt äger rum i […]

Läs mer

Vandring till Bombmurklor Söndag 10 april

Vid vandringsleden ”Varnans bäckdal” hittades för ett par år sedan en ny lokal för den ovanliga svampen bombmurkla. Finns de också i år? Vi vandrar längs bäckdalen, letar och lyssnar till vårens fågelsång. Samling vid Haga koloniområde, på parkeringen vid ämbetsgatan kl 10:00 Kontakt: Christina Brunsell, tfn: 070 512 71 12

Läs mer

ÅRSMÖTE!   Torsdag 21 oktober kl.18.00. Bibliotekets hörsal. 

Det av coronaepidemin försenade årsmötet, behandlar 2020 års verksamhet samt  val av styrelseledamöter fram till nästa årsmöte i mars 2022.  Under årsmötet vill vi också diskutera föreningens framtida verksamhet.    Årsmöteshandlingar, Klicka på länken: Årsmöteshandlingar   Före årsmötesförhandlingarna visar svampkonsulent Christina Brunsell bilder och berättar om svamp på temat ”Svamp till Nytta och Nöje”.   Sällskapet för Naturskydd har gamla anor och var en av […]

Läs mer

Stor-Älgsjön söndag den 10 oktober

Alla är välkomna på vår utflykt till Stor- Älgsjöns naturreservat. Tid: Söndag den 10 oktober, kl. 10.00 åter vid 15-tiden. Samling: Parkeringen vid Svängbron söder om Lidel kl. 10.00, för samåkning. Kontakt: Torbjörn Mossberg, tfn. 070 518 41 69. Kläder efter väder, rejält på fötterna och glöm inte matsäck Reservatet bildades 2017 med syftet att […]

Läs mer

Svamputställning söndag den 12 september

Kom och se vår svamputställning vid hembygdsgården och förbättra dina svampkunskaper. Svamputställningen är en av många trevliga programpunkterunder årets hembygdsdagar. Tag gärna med din svampkorg och få hjälp med bestämning av din svamp! Plats: Hembygdsgården, Logen, Tid: kl. 11.00 -15.00.

Läs mer

Svampinsamling lördag den 11 september

Kom med och plocka svamp till söndagens svamputställning på Hembygdsgården! Svampkonsulent Christina Brunsell lär dig samtidigt mer om svampar i fält. Vi plockar så många arter vi finner. Ta med svampkorg och fika. Samling vid parkeringen norr om McDonalds. Tid: Samling kl. 09.00 åter vid 13-tiden. Kontakt: Christina Brunsell, tel. 070 512 71 12.

Läs mer

Fornborgen vid Östervik 5/6

Lördag 5 juni besöker och guidar Naturskyddsföreningen/Sällskapet för naturskydd på fornborgen vid Östervik. Borgen från folkvandringstiden ligger dramatiskt på en bergsplatå mitt i skogen.  På och runt borgen växer örter, buskar och svamp typiska för bergarten hyperit, som ger upphov till en speciell flora vilka i sin tur lockar många intressanta insekter. Förhoppningsvis kan vi […]

Läs mer