Upprop

Naturskyddsföreningen i Kristinehamn söker medlemmar som vill engagera sig i lokala miljö- och naturfrågor och som vill engagera sig i styrelsearbetet. Det är ett intressant, lärorikt och roligt arbete där du kommer träffa många engagerade naturvänner 🙂 Mer information finner ni här: Upprop, kontaktuppgifter

Läs mer

Program 2019

I årets aktiviteter har vi lagt en hel del fokus på skogen och dess framtid, de utmaningar som skogen och de skogslevande arterna står inför, vilka åtgärder man gör i närområdet för att motverka förlusten av växt och djurliv och bevarandet av den tätortsnära skogen genom ett mer hållbart skogsbruk. Vi kommer också att se […]

Läs mer

Laxen leker i Gullspångsälven

LAXEN LEKTE då vi 20 oktober deltog i Västgötastiftelsens guidade besök vid den tidigare torrlagda forssträckan nedströms kraftstationen där den skyddsvärda GULLSPÅNGSLAXEN nu åter leker sedan en laxtrappa skapats. Vi guidades av Robert Skogh som berättade om Projekt Gullspångslaxen som avser att bevara den genetiskt unika sötvattenlevande laxen som därutöver är mycket snabbväxande. Från Kristinehamnskretsen […]

Läs mer

LAXLEK I GULLSPÅNGSÄLVEN, LÖRDAG 20 OKT.

Vi åker till Gullspång för att delta i en GUIDAD TUR vid laxtrappan i Gullspångsälven som ÄGER RUM MELLAN. 10.00 OCH 11.30. Arrangör är Västkuststiftelsen. Vi guidas av Robert Skogh som delar med sig av sina goda kunskaper Ta gärna med polariserade glasögon så ser du fiskarna bättre. Observera att KOSTNAD  tillkommer på 20 Kr. […]

Läs mer

Svamputställningen inställd

Tyvärr har vi beslutat att ställa in årets svamputställning och lördagens svampinsamling eftersom det inte regnat tillräckligt, för att det ska finnas så många arter av framförallt matsvampar och dess förväxlingssvampar som vi vill ha för att åstadkomma en intressant utställning. En hel del matsvamp finns ändå i skogen framförallt Karl Johan men också andra […]

Läs mer

Höstprogrammet 2018

I höstens program kommer vi bl. a vandra i två av våra naturreservat, och för den som gillar svamp kommer vi  även i år att genomföra den populära svamputställningen. Vi har också lagt fokus på den unika och akut hotade Gullspångslaxen, laxens lek, dess historia, och de åtgärder som behövs för artens fortsatta överlevnad så att även […]

Läs mer

Inför vandringen 22 maj kl 18:30

I samband med vår aktivitet ”tätortsnära vandring sannaheden- presterudsudde” kommer  vi att lyfta fram områdets betydelse och framtida användning inom rekreation och friluftsliv. Vi har även bjudit in representanter för kommunen som tackat ja till att delta i vandringen. Vår aktivitet (tätortsnära vandring, sannaheden-presterudsudde) hittar ni i vårprogrammet längre ned i flödet 🙂 Föreningen fick […]

Läs mer

ÅRSMÖTE 26 MARS kl 18:30

Årsmötet äger rum i bibliotekets hörsal. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 mars – så även förslag till valberedningen. Förutom Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer styrelsens förslag till nya stadgar och namnbyte till Naturskyddsföreningen tas upp. Efter Årsmötet visar Dan Nilsson bilder och berättar om rovsteklar, solitärgetingar och deras biologi. Årsmöteshandlingar finner ni nedan: Dagordning, årsmötet […]

Läs mer

Vårprogram 2018

Våren närmar sig med stormsteg och vi har nu gjort i ordning vårprogrammet för 2018. Information om våra aktiviteter finner ni i länken nedan. Varmt välkomna att delta i vårens evenemang 🙂  Vårprogram 2018

Läs mer

Spår i snö

Att följa ett viltspår en vinterdag med lite nysnö är en fantastisk, spännande och lärorik upplevelse som kan skapa förståelse för vilda djur. Följ med ut på viltspårning i skogarna norr om Kristinehamn. Här finns vackra skogslandskap och gott om vilt. Du kommer guidas av Alistair McCann som har spårat våra stora rovdjur under snart […]

Läs mer