Skogsbruk utan hyggen

Vi vill ge vår syn på på dagens skogsbruk i Sverige och visa på alternativ. Särskilt aktuellt för oss i Kristinehamn då kommunen arbetar med att ta fram en ny skötselplan för kommunens skogar. Läs inlägget här.

Läs mer

Årsmöte

Den 17 mars kl. 18.30 är det årsmöte. Som vanligt håller vi till i bibliotekets hörsal. Vi kommer bl.a. ta upp ett förslag om stadgeändring och efter årsmötet visar vi den nya hemsidan och hur riksföreningens Naturkontakt för medlemmar och kretsar fungerar. Vi bjuder på fika förstås. Här kan ni i förväg ta del av […]

Läs mer

Vänerns stränder växer igen

En februarikväll arrangerade vi ett tillfälle för att belysa problemet med att Vänerns stränder växer igen. Jenny Sander från Länsstyrelsen, Martin Sandmark, Vänervård och Sällskapets Bengt Brunsell var inbjudna för att ge information och svara på frågor. Att ämnet är aktuellt och berör många visade sig på deltagarantalet under kvällen. Vi blev drygt 70 personer […]

Läs mer

Vänerns vattenstånd och stränder

Den 17 februari kommer Jenny Sander från Länsstyrelsen och Sällskapets Bengt Brunsell tillsammans med Martin Sandmark att berätta om Vänerns reglering och hotande igenväxning av stränder. Martin Sandmark har nyligen fått sin rapport Sandstränder vid Vänern – En hotad naturtyp? publicerad vilket har uppmärksammats av såväl dagspress som TV.  Vi länkar till rapporten här för […]

Läs mer

Välkommen till Sällskapet för Naturskydds nya hemsida!

Så var då Sällskapet för Naturskydds nya hemsida klar. Den gamla kommer finnas kvar till 31 januari, därefter släcks den ned. Vi hoppas du ska finna den nya sidan lättorienterad. Den har likheter med Naturskyddsföreningens hemsida och tanken är att alla kretsar i Sverige så småningom kommer att ha samma utseende för en ökad användarvänlighet. […]

Läs mer