Visman en å värd att vårda. Nybble bygdegård, måndag 24 oktober, kl.18.00

Vismans Vattenvårdsförening berättar hur man arbetar för att skapa ett hållbart växt- och djurliv i och i anslutning till ån Visman.

Visman har sedan lång tid tillbaks tagit emot avlopps- och processvatten från Bäckhammars Bruk vilket medfört skador på livet i ån. Utsläpp i samband med driftstörningar har också ett antal gånger tillfälligt slagit ut livet på flera sträckor nedströms bruket, eftersom syrehalten i vattnet då blivit så låg att få vattenlevande arter överlevt.

Bäckhammars bruk ansöker nu om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift och ökad produktion. För att få tillstånd måste avloppsfrågan lösas, bruket söker därför samtidigt tillstånd att anlägga en avloppsledning till Vänern.

För att Vattenvårdsföreningen skall ha framgång i sitt arbete krävs att avloppsvatten från bruket inte längre leds till den lilla ån Visman. Onsdag den 19 oktober håller Mark- och miljödomstolen huvudförhandling i tillståndsansökan i Folkets hus Bäckhammar. – Så vi kommer också få höra något om hur förhandlingarna fortlöpt.

Tid och plats: Måndag 24 oktober kl.1800, Nybble bygdegård, adress Säbyallen 8.

De som önskar samåkning till Nybble samlas på parkeringen mitt emot Lidl kl. 17.30.

Kontakt: Bengt Brunsell tfn. 070 67 78 32 eller e-post bengt.brunsell@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Lennart Sylvander, Vattenvårdsföreningen.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.